Là những dự án đã được thực hiện bởi Gutech đã được nhiều người biết đến thông qua website và đã được nhiều khách hàng mua hàng thông qua website, ở đây có một số website được phát triển bởi Gutech.vn bán hoặc cho thuê cho những ai có nhu cầu..